Kuran’da geçen isimler

En popüler ve modern erkek isimleri

Kuran’da geçen isimler:

Kuranda geçen dini isimler:

Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. Öyleyse isimlerinizi güzel yapın.

(Ebu Davud, Edeb 69)

Yeni doğacak erkek evladınıza Kur’an-ı Kerimde geçen bir isim vermek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Çocuğunuza güzel isim vermek, her Müslüman anne ve babanın en mühim vazifelerinden biridir. Dünyada ve ahirette herkes ismiyle çağrılacağından dolayı çocuğa güzel anlama gelen isimleri vermek gerekiyor. Bu anlamda bir Müslüman ebeveyn çocuğuna nasıl bir isim verebilir? Kuranda geçen erkek isimleri nelerdir? Kuranda geçen ve çocuğunuza verilebilecek isimleri sizler için derledik.

A ile başlayan dini isimler:

ALİKur’an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.
AHMETSaf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.
ADEMİlk yaratılan insan olarak Kur’an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.
AKİFİbadet etmek anlamına gelmektedir.
ASIMYusuf, Hud, Mumin suresinde geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.
ARAFKur’an’da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yer olarak tanımlanır.
ADİLDoğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.
ABDİBakara suresinde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.
ADİNKur’an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.
AŞİRNisa suresinde bulunan Aşir ismi, cenaze namazından sonra okunan Kur’an ayetinin ismidir.
AZERHem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer, Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.
AHADİhlas suresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.
AZİMAllahın 99 isminden biri olan Azim, Bakara ve şura surelerinde yer almaktadır.
ALİMKur’an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.
AZMİKur’an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.
ABİDKaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.
AHSAHem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.
AHLASKuran’da Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.
AMİRKuran’da Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.
AFİLEnam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.
AMİLKuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır. 

B ile başlayan dini isimler:

BATINAllahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.
BERKSağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur’an’da yer alan isimlerdendir.
BEYDAKurak bir yer anlamına gelmektedir.
BENANEnfal ve Kıyamet surelerinde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.
BAKİBaki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
BÜKREFetih suresinde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.
BAHRİBakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.
BEDİRBedir Savaşı’nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.
BUKRAKalem Suresinin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.
BERKAHem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur’an’da Rum ve Rad surelerinde yer alır.
BARAKAraf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça’da bereketli anlamındadır.
BEREKETAraf ve Hud surelerinde yer alan Bereket ismi, bolluk anlamına gelmektedir. 

C ile başlayan dini isimler:

CELALAllahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.
CEMİLYusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın 99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.
CİHATTevbe, Hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.
CABBARKuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.
CEBRAİLBakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah’ın 4 büyük meleğinden biridir.
CELİLRahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah’ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.
CAHİDKur’an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir.  
CEZAKur’an’da birçok ayette geçen isimlerden olan Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.
CAMİKur’an’ da Nisa ve Nur surelerinde yer alan Cami, ibadet etmek için müslümanların toplandığın mekana verilen isimdir.
CUDİHud suresinde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.

D ile başlayan dini isimler:

DUHAHem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur’an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.
DAVUTKuran’da birçok surede geçen Davut /Davud ismi, sevgili demektir.
DİYARHem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.
DEHRİİnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.
DAFİKur’an’da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır. 

E ile başlayan dini isimler:

EBRARHem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar, İnsan suresinde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.
EMRİKur’an’da birçok ayette yer almaktadır.
ENSARKur’an-ı Kerim’de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.
EFNANRahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.
EZELHem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, geçmiş zaman demektir.
EMİNKur’an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Güvenilir kişi demektir.
EKREMAlak ve Fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.
EYÜPKur’an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.
ETKAHucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.
EMRULLAHNisa, Tevbe, Nahl surelerinde yer alan Emrullah ismi, Allah’ın buyruğu demektir.
ECİRKur’an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.
ENHARKur’an-ı Kerim’de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.
ENFALKur’an-ı Kerim’de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.
ENBİYAKur’an’da yer alan surenin adıdır.
ESVEDBakara suresinde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.
EHADKur’an’da birçok ayette geçen Ehad, Allah’ın isimlerindendir.
EKBERKur’an’da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.
EBUKur’an’da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.
EBEDKur’an’da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.
EVLİYAKur’an’da birçok ayette yer alan Evliya, Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.
ENAMKur’an’da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.
EKMELMaide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.
EVFAKur’an’da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır. 

F ile başlayan dini isimler:

FURKANKur’an-ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.
FETTAHAllah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.
FUADNecm suresinin 11. Ayetide geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.
FATİHAllah’ın sıfatlarından biridir. 

H ile başlayan dini isimler:

HARUNKur’an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.
HALİLNisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.
HAKKIKur’an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.
HUDABakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.
HALİDSonsuz anlamında olan Halid, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.
HAMDİKur’an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.
HAYRİKur’an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.
HADİAllahın 99 isminden biri olan Hadi, doğru yol gösteren kişi demektir.
HALİSSad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.
HAKİMAllah’ın isimlerindne biri olan Hakim, Kur’an’da birçok surede yer almaktadır.
HASBİTevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.
HALİMİsra suresinde yer alan Halim, Allah’ın isimlerinden biridir. Güzel huylu anlamındadır.
HANİFBakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.
HATEMBirçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.
HALEFAraf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.
HAFIZHem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur’an’ı ezbere bilen kişi demektir.  
HADİSKur’an’da birbirinden farklı surelerde yer alan Hadis ismi, Hz. Muhammed’in söz ve davranışları anlamında gelmektedir. 

İ ile başlayan dini isimler:

İBRAHİMPeygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.
İSMAİLKur’an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.
İLYASKur’an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.
İHSANBağışlama anlamına gelmektedir.
İDRİSPeygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.
İSADört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.
İMRANHem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.
İSLAMKur’an’da birçok ayette yer alan İslam, müslüman dini anlamındadır.
İSHAKPeygamber adı olan İshak, güler yüz anlamına gelmektedir.

K ile başlayan dini isimler:

KADİRKur’an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
KAZIMKur’an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.
KARİNKaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.
KADERKur’an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.
KAMERHem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.
KADEMNahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Uğur anlamındadır.
KADRİDeğer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur’an’da farklı surelerde yer almaktadır.
KAHHARAllahın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.
KABİLMümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.
KAVİAlalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.
KAİMKur’an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.
KARUNKur’an’dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir. 

M ile başlayan dini isimler:

MUHAMMEDPeygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.
MUSTAFASad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.
MEMATİİsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.
METİNKur’an’da Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.
MUSADört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.
MALİKMelek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
MİKAİLDört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur’an’da Bakara suresinde geçmektedir.
MELİKKur’an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.
MÜRSELKur’an’da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.
MEHDİKur’an’da farklı ayetlerde yer alan Mehdi ismi, kendisine yol gösterilen anlamındadır.
MUHSİNKur’an’da farklı ayetlerde  yer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.
MAVERABakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.
MECİDAllahın 99 isminden birisidir. Birçok ayette geçmektedir. Büyük, yüce anlamındadır.
MUHLİSKur’an’da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz  anlamındadır.
MAZLUMİsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.
MÜRSELİNAllah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.
MÜCAHİDNisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır. 

N ile başlayan dini isimler:

NURİKur’an’da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.
NECATİMumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.
NASHalk anlamında gelen Nas ismi, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir.
NACİYusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.
NEBİKur’an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.
NAİMMaide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.
NEHARKur’an’da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.
NECMİMahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.
NADİAlak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.
NUHKur’an’da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.
NASIRYardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.
NASRULLAHBakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah’ın yardımı demektir.
NEZİRBirçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır. 

R ile başlayan dini isimler:

RAHMANAllahın 99 isminden biri olan Rahman, Kur’an’da birçok yerde geçmektedir. Koruyan anlamındadır.
RIDVANKur’an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
RESULBirçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
RAMAZANBakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.
RAFETHadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.
RAUFBakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.
RAFİVakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.
RASİHİmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.
RACİBakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.
RAKİBirçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

S ile başlayan dini isimler:

SİRACKur’an’da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.
SAMETİhlas suresinde geçen Samet ismi, yüksek anlamındadır.
SÜLEYMANPeygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.
SELİMKur’an’da geçen Selim ismi, sağlam anlamındadır.
SALİHKur’an’da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.
SABRİBakara suresinde geçen Sabri ismi, sabırlı insan anlamındadır.
SULTANHem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Sultan, Kur’an’da birçok ayette geçmektedir.
SAFABakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.
SADIKNur, Zariyat, Şuara surelerinde geçen Sadık ismi, güvenilir kişi anlamındadır.
SALİMKalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.
SEMİAllahın 99 isminden birisi olan Semi, işitme kuvveti olan anlamında kullanılmaktadır.
SAİMAhzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.
SEVANahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.
SACİDKur’an’da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.
SEYYİDAli imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.
SELAMKur’an’da birçok ayette geçmekte olan Selam, barış anlamındadır.
SEFERBakara suresinde yer alan Sefer ismi, yolculuk anlamındadır. 

Ş ile başlayan dini isimler:

ŞURAKur’an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.
ŞÜHEDANisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.
ŞAKİRNahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.
ŞAHAPCin suresinde geçen Şahap ismi, kıvılcım anlamındadır.

T ile başlayan dini isimler:

TAHAKur’an-ı Kerim’de yer alan surenin adıdır.
TARIKTarık, Kur’an-ı Kerim’de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.
TURABKaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.
TALİPHacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.
TUFANAraf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.
TUĞYANBirbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.
TÜRABİKur’an’da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.
TAYYİPKur’an’da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

Y harfi ile başlayan dini isimler:

YUSUFKur’an’da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.
YAKUPTakip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.
YUNUSKur’an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
YASİNKur’an’da yer alan sure isimlerinden biridir.
YELİTHucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.
YAHYAKur’an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.
YENALBakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır.

Z harfi ile başlayan dini isimler:

ZAHİDYusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.
ZAHİRHadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.
ZAHİTYusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.
popüler kuranda geçen erkek isimleri anlamları

Modern Erkek İsimleri

Popüler Erkek İsimleri